Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gothic 3 Otevřete soubor ge3.ini v adresáři "Gothic3/Ini" a změně následující řádky: [Game] TestMode=false na: [Game] TestMode=true Potom stisknutím klávesy [~] během hry aktivujete konzoli pro zadání následujících kódů: God - nesmrtelnost Invisibility - neviditelnost Teach all - naučíte se všechny dovednosti Kill - zabije vybraný cíl Give [item] - přidá specifikovaný předmět (item) Give gold x - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch) Give money x - přidá x zlata (jen ve verzi bez patch) Spawn [item] - přidá specifikovaný předmět / postavu (item) idkfa - přidá vše (předměty, dovednosti ...) Help - zobrazí příkazy fullhealth - plné zdraví give Cat_Armor - všechny brnění give Cat_Weapon - všechny zbraně give Cat_Artefact - všechny artefakty control - ovládání postavy watch - ovládání pohledu teach STR x - nastavení síly teach DEX x - nastavení lovecké dovednosti teach INT x - nastavení inteligence teach ALC x - nastavení alchymistické dovednosti teach SMT x - nastavení kovářské dovednosti teach THF x - nastavení zlodějské dovednosti teach HP x - nastavení sdraví teach MP x - nastavení many teach SP x - nastavení energie teach LP x - nastavení bodů učení [F1] - Screenshot [F2] - Okno / celá obrazovka (ptačí pohled) [F3] - Framerate [F4] - ? [F5] - rychlý save [F6] - Zeitraffer an/aus [F7] - spomalení času [F8] - reset postavy [F9] - rychlý load